Јеловник за период од 24.08.2020. – 28.08.2020. године

недељни…
Јеловник за период од 06.07.2020. – 10.07.2020. године

недељни…
Обавештење о регресирању трошкова

боравка детета у вртићу…
Обавештење о преузимању уверења

о завршеном припремном предшколском програму…
Обавештење о дежурном вртићу током летњег распуста (2020.)

за кориснике услуга јаслице и целодневног боравка…
Распоред потписивања уговора и уписа

за јаслени узраст за децу која се први пут уписују на боравак…
Допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја

у вези уписа деце у предшколску установу…
Јеловник Јун 2020.

јеловник за јун 2020. године…
Распоред потписивања уговора и уписа

за припремни предшколски програм у трајању од 4 сата…
Списак уписане деце (Јаслице)

у јаслице…