Skoči na sadržaj

Родитељи


ПОВЕЗАНОСТ ВРТИЋА И ПОРОДИЦЕ
 
Укључивање чланова породице у живот и рад деце у вртићу од великог је значаја, како за богаћење процеса учења у радној соби, тако и за надоградњу интересовања и учења код куће. Чланови породице су особе које детету пружају свакодневну пажњу, васпитање и учествују у одлучивању о питањима која су значајна за дететов живот. Зато се трудимо да сарадњи са породицама посветимо велику пажњу, да је стално унапређујемо и изналазимо начине за укључивање породице у све аспекте програма. У темеље сарадње са породицом уграђујемо разумевање, прихватање различитости, охрабривање и подстицање базичне везе коју дете има са својом породицом.
 
Облици сарадње са породицама које негујемо и развијамо:
 • Боравак родитеља у групи током периода адаптације детета на вртић – овај вид укључивања породице нарочито је заступљен у јаслицама и у случајевима када дете теже прихвата остављање у вртићу; родитеље подстичемо да првих дана боравка у вртићу буду уз своје дете и олакшају му упознавање новог окружења и нових лица;
 • Индивидуални разговори са родитељима;
 • Редовни родитељски састанци;
 • Анкете за родитеље  у циљу прикупљања података о потребама и интересовањима детета и породице;
 • Креативне радионице и играонице за децу и родитеље;
 • Психолошко-педагошка и здравствена едукација родитеља путем предавања, презентовања пригодних текстова на паноима за родитеље или едукативних радионица;
 • Индивидуални саветодавни рад са родитељима;
 • Боравак родитеља у групи и учествовање у активностима;
 • Заједничке посете, шетње и излети;
 • Учешће родитеља у прикупљању дидактичког и другог разноврсног материјала потребног за реализацију појединих активности;
 • Информисање родитеља и комуникација путем табли за родитеље;
 • Бележнице које "шетају" на релацији вртић – кућа;
 • Упознавање родитеља са продуктима дечјег стваралаштва – изложбе дечјих радова;
 • Продајне изложбе дечјих продуката;
 • Приредбе за маме и тате, баке и деке…;
 • Помоћ родитеља око организовања и припремања приредби;
 • Посете деце родитељима који се баве различитим професијама.
ПОЗИВ РОДИТЕЉИМА
 
ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ У ВРТИЋУ. ДЕЦА СЕ УВЕК РАДУЈУ КАДА СТЕ УЗ ЊИХ И КАДА ЗАЈЕДНО УЧЕСТВУЈЕТЕ У АКТИВНОСТИМА
КОЈЕ СУ ЊИМА ВАЖНЕ И ЗАНИМЉИВЕ.
 
 
ДОЂИТЕ ДА РАСТЕМО ЗАЈЕДНО!
 
 
Поштовани родитељи, прочитајте текст Адаптација на вртић.

Формулар за ПРИГОВОР РОДИТЕЉА НА РАД ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ИЛИ ЗАПОСЛЕНИХ У ПУ који родитељи могу попуњен послати на следећу е-маил адресу: strucnisaradnik@pucarolija.com