Архив блога

2020 03 ЈНМВ – Материјал за образовање

Прочитајте више ›
2020 01 ЈН – Намирнице за припремање хране – исхрана деце

Прочитајте више ›
2020 02 ЈНМВ – Набавка материјала за одржавање хигијене

Прочитајте више ›
2020 01 ЈНМВ – Набака електричне енергије бр. 242/2020

Прочитајте више ›
2019 05 ЈНМВ – Набавка административне опреме бр. 658/2019

Прочитајте више ›
ЈНМВ – Материјал за одржавање хигијене, набавка тоалетног папира бр. 624/2019

Прочитајте више ›
ЈН – Намирнице за припремање хране, обликован по партијама бр. 352/2019

Прочитајте више ›
03 2019 ЈНМВ – Набавка материјала за образовање, по партијама бр. 334/2019

Прочитајте више ›
02 2019 ЈНМВ – Набавка материјала за одржавање хигијене бр. 201/2019

Прочитајте више ›
01 2019 ЈНМВ – Набавка електричне енергије бр. 157/2019

Прочитајте више ›