Skoči na sadržaj

Први долазак у вртић


            Након завршеног уписа, почетком јуна, актив медицинских сестара-васпитача у сарадњи са стручним сарадником, организује општи родитељски састанак за родитеље који су први пут уписали дете у јаслице. Родитељи добијају информације о организацији рада у јаслицама, режиму дневних активности, начину довођења и одвођења деце и боравку током периода адаптације, променама које се могу очекивати код детета током адаптације на јаслице…
            Осим тога, информације о поласку у вртић родитељи добијају и у облику штампаног материјала приликом уписа, као и на таблама за родитеље и веб сајту установе. Прочитајте текст за родитеље Адаптација на вртић.
            Планирамо да у наредном периоду организујемо сличне састанке за све родитеље који први пут уписују дете у вртић, како бисмо им пружили благовремене и поуздане информације.
            Приликом уписа детета родитељи добијају прве и основне смернице о томе када и коме да се јаве у вртићу у који су уписали дете, као и шта да понесу, док ће детаљнија упутства добити од васпитача свог детета када први пут одведу дете у вртић. Комуникација са васпитачима могућа је посредством табли за родитеље које се налазе у холовима вртића, током индивидуалних разговора и других облика сарадње са родитељима које васпитачи организују током радне године.
            Прочитајте и Правила понашања у Установи.