Skoči na sadržaj

Документа


Статут Установе

Решење о одбацивању захтева за информације од јавног значаја

Развојни план за период 2021-2026.

Развојни план за период 2016 – 2020.

Предшколски програм

Правилник о начину и условима регресирања трошкова боравка деце у предшколској установи „Чаролија“ у Вршцу

Правила понашања у Установи

Правилник о мерама, начину и поступку заштите деце и безбедности

Модел Уговора за целодневни боравак – обданиште

Модел Уговора за припремни предшколски програм – 5 сати

Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступка набавки и праћења извршења уговора о набавкама

План примене мера за спречавање појаве ширења епидемије заразне болести

Формулар за ПРИГОВОР РОДИТЕЉА НА РАД ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ИЛИ ЗАПОСЛЕНИХ У ПУ


Kucni red-001