Skoči na sadržaj

Вртић „Плави чуперак“ укључио се у међународни програм Еко-школе

Иницијативом и подршком Града Вршца, вртић „Плави чуперак“, ПУ „Чаролија“, је фебруара 2017. г., постао поносни члан Међународног програма Еко школе у Србији који је директно подржан од стране Програма УН за животну средину (UNEP) и Организације УН за образовање, науку и културу (UNESCO), Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије „као пројекат који има за циљ заштиту животне средине и промовисање образовања за одрживи развој“, а покровитељство програму пружа Министарство здравља Републике Србије.
Међународни програм Еко-школе представља јединствен, препознатљив и квалитетан модел васпитања и образовања који има за циљ испуњење трајне вредности БРИГЕ ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И НАЧИН ЖИВЉЕЊА, а испуњење постављених критеријума доноси статус Међународне Еко-школе и препознатљиву зелену заставу. Данас 52 земље света спроводе овај програм у који је укључено више од 12 милиона деце и студената. Зато читав васпитно-образовни процес подижемо на још виши ниво који ће бити усмерен на функцију заштите и унапређивања животне средине, са намером да развијемо еколошку свест и одговорност према природи, са намером да развијемо критички став према растућој деградацији животне средине и намером указивања на неопходност рационалног коришћења природних ресурса.
Еколошки контекст нас упозорава на потребу да децу упућујемо на што непосредније познавање природе, да их учимо како се еколошки мисли и делује и да, сходно томе, ову вештину током целог живота користе као способност за пажљив однос према ресурсима природе и света који их окружује. Доживљавање природе и њене разноврсности ствара снажан емоционални однос према њој и омогућава коришћење стечених знања у корист позитивних решења у будућности, што представља важан циљ васпитно-образовног рада. Дете са јасним и конкретним доживљајима, искуством и квалитетним васпитањем, лако развија основне еколошке ставове и спремност да делује у корист природе. Оно што у својим активностима деца постигну, требало би да се манифестује у њиховом свакодневном животу. И у овом случају је важан лични пример и слободна и креативна средина, што за собом вуче велику одговорност и васпитача и родитеља.
Први кораци у спровођењу смерница програма су већ започети, а долазак новог годишњег доба доноси собом и низ активности које својим садржајима поткрепљују она знања која дете треба да усвоји и понесе у живот као своја.
 
 Габријела Тошовић, координатор еко пројекта вртића „Плави чуперак“
 
НАШ ЕКО КОДЕКС
 
1. Не бацај отпад било кад и било где, разврставај га и одлажи само на места предвиђена за то, распитај се којим данима се организовано односи отпад и помози родитељима у одлагању!
2. Упознај родитеље и другове са значењем појма рециклажа а затим како можемо помоћи природи рециклирањем различитих материјала!
3. Искористи биљне остатке из кухиње и баште за производњу компоста којим се могу ђубрити биљке!
4. Када идеш у куповину не узимај пластичне кесе, понеси торбу!
5. Када црташ, користи обе стране папира!
6. Више шетај и вози бицикл!
7. Засади дрво!
8. Краће користи рачунар и телевизор!
9. Посаветуј родитеље да купују штедљиве сијалице!
10. Старе играчке, непотребне ствари и одећу, поклони оном детету коме су заиста потребне!
 
ЕКО СЛОГАН
 
РЕЦИКЛИРАЈ, ПРИВРЕДИ
ПРИРОДУ ПОШТЕДИ
СВЕТ У КОМЕ ЖИВИШ
ДА НАМ ВИШЕ ВРЕДИ!
 
Фотографије приказују неке од активности којима су се деца до сада бавила:
– Израда Еко-града – креативне активности са тетрапак амбалажом
– Сакупљање и мерење папира
– Прикупљање, ожиљавање и сађење резница биљака