Skoči na sadržaj

Упис у вртић


ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О УПИСУ

 
Сваке године у мају предшколска установа „Чаролија“ расписује ОГЛАС о упису деце у целодневни и полудневни боравак, којим су дефинисани услови и рокови уписа за децу одређених узраста. Оглас се може видети у свим вртићима, локалним медијима и на веб сајту установе.
У зависности од својих потреба, родитељи могу да упишу дете у целодневни боравак (трајање до 11 сати), или полудневни боравак (5 сати). Деца која се уписују у Припремни предшколски програм (програм припреме за школу) савлађују ИСТИ ПРОГРАМ, без обзира на врсту/трајање боравка (целодневни или полудневни), док деца узраста од 1 до 5,5 година могу бити уписана само у целодневни боравак.
 
Детаљније информације о упису, потребној документацији, као и формулар уписнице можете добити у правној служби установе, од секретарице или референта за административно-техничке послове.
 
НАПОМЕНА: Упис је могућ и у току радне године, ван одређених рокова, уколико се појаве упражњена места, одн. уколико дође до исписа.
 
ПРВИ ДОЛАЗАК У ВРТИЋ
 
            Након завршеног уписа, почетком јуна, актив медицинских сестара-васпитача у сарадњи са стручним сарадником, организује општи родитељски састанак за родитеље који су први пут уписали дете у јаслице. Родитељи добијају информације о организацији рада у јаслицама, режиму дневних активности, начину довођења и одвођења деце и боравку током периода адаптације, променама које се могу очекивати код детета током адаптације на јаслице…
            Осим тога, информације о поласку у вртић родитељи добијају и у облику штампаног материјала приликом уписа, као и на таблама за родитеље и веб сајту установе. Прочитајте текст за родитеље Адаптација на вртић.
            Планирамо да у наредном периоду организујемо сличне састанке за све родитеље који први пут уписују дете у вртић, како бисмо им пружили благовремене и поуздане информације.
            Приликом уписа детета родитељи добијају прве и основне смернице о томе када и коме да се јаве у вртићу у који су уписали дете, као и шта да понесу, док ће детаљнија упутства добити од васпитача свог детета када први пут одведу дете у вртић. Комуникација са васпитачима могућа је посредством табли за родитеље које се налазе у холовима вртића, током индивидуалних разговора и других облика сарадње са родитељима које васпитачи организују током радне године.