Skoči na sadržaj

Обавештење за родитеље о регресирању трошкова боравка деце

Поштовани родитељи,
 
подсећамо вас да је потребно да поднесете захтев за регресирање трошкова боравка детета у вртићу, уколико на то остварујете право у складу са Правилником о начину и условима регресирања трошкова боравка деце у ПУ „Чаролија“ у Вршцу („Сл. гласник града Вршца“ бр. 13/2016).
Решења о регресирању доноси Градска управа за школску/радну годину, па је потребно да, уколико сте до сада остваривали право на регресирање, обновите захтев за радну 2021/22. годину.
 
Правилник о начину и условима регресирања трошкова боравка деце у ПУ „Чаролија“ у Вршцу: https://www.pucarolija.com/wp-content/uploads/2011/08/Pravilnik-o-na%C4%8Dinu-i-usloviva-regresiranja-troskova-boravka-dece-u-PU-Carolija-Vrsac.pdf