Skoči na sadržaj

Обавештење о упису деце на боравак

Република Србија, АП Војводина
Град Вршац
Предшколска установа „Чаролија“      
Датум: 27.03.2020.  године
В Р Ш А Ц
 
ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ДЕЦЕ НА БОРАВАК У ПУ „ЧАРОЛИЈА“ ВРШАЦ
 
Упис деце на боравак у ПУ „Чаролија“ Вршац биће спроведено путем услуге е-Вртића на порталу е-Управе у складу са  Одлуком о обустави извођења наставе у високошколским установама, средњим и основним школама и редовног рада установа предшколског васпитања („Службени гласник РС“, бр. 30/2020) којом се у тачки 4. прописује да се упис деце у установе предшколског васпитања и образовања и основне школе наставља  преко Портала е-Управа („еВртић – доступан је за упис у све установе предшколског васпитања и образовања у Републици Србији.“ ):
 
  1. Датум пуштања услуге е-Вртић на порталу е-Управа биће објављен на сајту установе , као и у свим локалним медијима и на порталу Града Вршца,одмах по окончању седнице управног одбора на којој ће бити усвојена општа акта о упису деце на боравак у ПУ „Чаролија“ Вршац као и текст конкурса која ће се одржати у складу са могућностима, алинајкасније до 13.04.2020. године;
  2. Додатна документација ће се достављати на следећу е-маил адресу: glavnivaspitac@gmail.com
  3. Контакт особа за рад са странкама/родитељима јесте Данијела Франција, референт за правне, кадровске и административне послове: е-маил: referentpucarolija@gmail.com;
  4. Контакт телефон Установе: 013/831700;
  5. Web-сајт установе: www.pucarolija.com ; Е-маил установе је: pucarolija@gmail.com .
ДИРЕКТОР
Емилиа Дангубић с.р.
Oznake: