Skoči na sadržaj

Јавна набавка бр. 1500/2014

На основу чл. 60. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/12) Предшколска установа „Чаролија“ Вршац, упућује:
 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
у поступку јавне набавке мале вредности