Skoči na sadržaj

Јавна набавка бр. 1440/2014

На основу члана 55. и члана 57. став 1. и став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/12), Предшколска установа „Чаролија“ Вршац, у својству наручиоца, објављује
 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
у отвореном поступку јавне набавке
бр.  1440/2014