Архив блога

Распоред потписивања уговора и уписа

за јаслени узраст за децу која се први пут уписују на боравак…
Допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја

у вези уписа деце у предшколску установу…
Распоред потписивања уговора и уписа

за припремни предшколски програм у трајању од 4 сата…
Списак уписане деце (Јаслице)

у јаслице…
Списак уписане деце (ППП-полудневни боравак)

на припремни предшколски програм полудневни боравак…
Правила понашања родитеља

током трајања епидемије COVID-19….
Eлектронска пријава за упис деце у предшколску установу Чаролија

путем Портала еУправа….
Обавештење за родитеље

о обавези пре повратка детета у предшколску установу….
Конкурс за пријем деце

– упис деце у предшколску установу…
Град Вршац: Одлука да се родитељима не наплаћује накнада

за Предшколску установу….