Skoči na sadržaj

Важно обавештење

Република Србија, АП Војводина
Град Вршац
ПУ „Чаролија“ Вршац
Број: 1212/1-2020
Датум: 04.09.2020.  године
В Р Ш А Ц
 
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОЛАСКУ ДЕЦЕ У ВРТИЋ!
 
Поштовани родитељи/старатељи,
 
Уколико дете не долази у вртић дуже од 3 дана, потребно је да донесете потврду од лекара да је дете здраво.
Потврда не сме да буде старија од 5 дана.
Ових мера се треба придржавати због очувања здравља свих нас!
 
УПРАВА ПУ „ЧАРОЛИЈА“ ВРШАЦ
Oznake: