Skoči na sadržaj

Обавештење о нерадним данима

ПУ  »ЧАРОЛИЈА« ВРШАЦ
ДАТУМ: 13.04.2022. ГОДИНЕ
БРОЈ: 518/2-2022
В Р Ш А Ц
 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
 
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
»ЧАРОЛИЈА« ВРШАЦ НЕЋЕ РАДИТИ 22.04.2022. И 25.04.2022. ГОДИНЕ,
ЗБОГ ВЕРСКОГ ПРАЗНИКА.
 
ПРВИ РАДНИ ДАН ЗА СВУ ДЕЦУ
ЈЕ УТОРАК, 26.04.2022. ГОДИНЕ.
 
Д и р е к т о р
         Дангубић Емилиа с.р.