Архив блога

Јавна набавка материјала за одржавање хигијене бр. 358/17

Прочитајте више ›
Јавна набавка материјала за образовање бр. 240/2017

Прочитајте више ›
Јавна набавка – материјал за одржавање хигијене обликован по партијама

Прочитајте више ›
Јавна набавка мале вредности – Електрична енергија

Прочитајте више ›
Јавна набавка радова – Капитално одржавање зграда бр. 1329/2016

Прочитајте више ›
Јавна набавка материјала за посебне намене бр. 603/2016

Прочитајте више ›
Јавна набавка намирница за припремање хране – Партија 5 – Воће и поврће

Прочитајте више ›
Јавна набавка опреме за домаћинство и угоститељство бр. 515/2016

Прочитајте више ›
Јавна набавка намештаја бр. 429/2016

Прочитајте више ›
Јавна набавка опреме за образовање и спорт бр. 312/2016

Прочитајте више ›