Архив блога

ЈНМВ – Набавка административне опреме, партија бр. 2 – Машине за производњу текстила, одеће и коже

Прочитајте више ›
ЈНМВ – Набавка административне опреме бр. 736/2018

Прочитајте више ›
ЈН – Набавка намирница за припремање хране – партија бр. 5 – Воће и поврће бр. 669/2018

Прочитајте више ›
ЈНМВ – Набавка материјала за образовање бр. 381/2018

Прочитајте више ›
ЈНМВ – Набавка доставног возила бр. 338/2018

Прочитајте више ›
ЈН – Набавка намирница за припремање хране бр. 320/2018

Прочитајте више ›
ЈНМВ – електричне енергије бр. 174/2018

Прочитајте више ›
Јавна набавка бр. 1404/17

Прочитајте више ›
Јавна набавка потрошног материјала обликована по партијама бр. 866/17

Прочитајте више ›
Јавна набавка намирница за припремање хране бр. 369/17

Прочитајте више ›