Архив блога

ЈНМВ – електричне енергије бр. 174/2018

Прочитајте више ›
Јавна набавка бр. 1404/17

Прочитајте више ›
Јавна набавка потрошног материјала обликована по партијама бр. 866/17

Прочитајте више ›
Јавна набавка намирница за припремање хране бр. 369/17

Прочитајте више ›
Јавна набавка материјала за одржавање хигијене бр. 358/17

Прочитајте више ›
Јавна набавка материјала за образовање бр. 240/2017

Прочитајте више ›
Јавна набавка – материјал за одржавање хигијене обликован по партијама

Прочитајте више ›
Јавна набавка мале вредности – Електрична енергија

Прочитајте више ›
Јавна набавка радова – Капитално одржавање зграда бр. 1329/2016

Прочитајте више ›
Јавна набавка материјала за посебне намене бр. 603/2016

Прочитајте више ›