Skoči na sadržaj

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ УСЛУГА

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

Обавештавају се родитељи – корисници услуга Вртића да су у обавези да приликом уписа детета за наредну школску годину, поред документације наведене у огласу о упису, приложе и потврду благајне Вртића о измиреним обавезама закључно са 31.05.2015. године. Прибављање потврде односи се и на родитеље који су ослобођени плаћања.

Потврда се може добити на благајни Вртића до 31.05.2015. године у времену од 8,00 до 13,00 часова.

 

         ДИРЕКТОР

      Ожеговић Злата