Skoči na sadržaj

Обавештење о регресирању трошкова

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ КОЈИ ОСТВАРУЈУ ПРАВО НА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕТЕТА У ВРТИЋУ
 
Поштовани родитељи,
 
Молимо вас да, уколико имате право на регресирање трошкова боравка детета у ПУ (право на умањење трошкова боравка), пажљиво прочитате следеће инструкције, тако што ћете најпре наћи категорију којој припадате. Подсећамо да право на регресирање трошкова боравка у ПУ могу да остваре породице по неком од следећих основа: корисници новчане социјалне помоћи, породице које имају дете са сметњама у развоју или инвалидитетом, које брину о детету без родитељског старања/хранитељска породица, уписују треће, четврто или свако наредно дете по реду рођења, имају двоје деце уписане у вртић, самохрани родитељи.
 
1. Уколико сте ПРВИ ПУТ уписали дете у предшколску установу, а имате право на регресирање трошкова боравка детета по неком од горе наведених основа:
 
потребно је да код референта узмете потврду да је дете уписано у ПУ „Чаролија“ Вршац. Потврду можете да преузмете у периоду 01. – 20.07.2020. од 08:00 до 13:00 часова у објекту у Улици Ђуре Јакшића 3 (централни објекат).
 
2. Родитељи који су за радну 2019/2020. годину  (то је ова радна година која се завршава 31.08.2020.) имали остварено право на регресирање по неком од следећих основа:
  • корисници новчане социјалне помоћи
  • дете са сметњама у развоју или инвалидитетом
  • деца без родитељског старања/хранитељске породице,
треба да дођу по потврду да је дете уписано у ПУ код референта, у периоду 01. – 20.07.2020. од 08:00  до 13:00 часова, на адреси Ђуре Јакшића 3.
 
3. Родитељи који су у радној 2019/2020. години већ имали остварено право на регресирање по неком од следећих основа:
  • треће, четврто и свако наредно дете у породици
  • двоје деце у вртићу (попуст за друго дете)
  • самохрани родитељ,
не треба да долазе лично по потврде, већ ће их установа ПУ „Чаролија“ по службеној дужности доставити Градској управи (тј. надлежној служби у канцеларији бр.140).