Skoči na sadržaj

Конкурс за пријем деце

 
ЗАХТЕВ ЗА УПИС ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „ЧАРОЛИЈА“ ВРШАЦ
 

ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК (PDF / WORD)

ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ – ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК (PDF / WORD)

ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ У ТРАЈАЊУ ОД 4 САТА (PDF / WORD)