Skoči na sadržaj

Конкурс за пријем деце

ЗАХТЕВ ЗА УПИС ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „ЧАРОЛИЈА“ ВРШАЦ
 
ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК
ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ – ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК
ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ У ТРАЈАЊУ ОД 4 САТА