Skoči na sadržaj

Конкурс за пријем деце

Република Србија, АП Војводина
Град Вршац
Предшколска установа „Чаролија“ Вршац
Број: 367/1-2019                                                                                                                                                
Датум: 25.03.2019. године
В Р Ш А Ц
 
На основу члана 72. Статута Предшколске установе  „ Чаролија“ Вршац, Ђуре Јакшића 3, расписује
 
КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК (11 ч )
И ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ (4 ч )
ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
 
 У радној 2019/2020. години, објекти у саставу ПУ „Чаролија“ Вршац, примају децу:
 • у целодневни боравак у трајању од 11 часова:

   

   

   

  • јаслице за децу рођену од 01.11.2016. – 01.09.2018. године
  • обданиште за децу рођену од 01.03.2014. – 31.10.2016. године
 • у целодневни боравак у припремни предшколски програм у трајању од 11 часова
 • у припремни предшколски програм у трајању од 4 часа за децу рођену у периоду од 01.03.2013. – 01.03.2014. године.
 
Захтев за упис у вртић подноси родитељ, односно старатељ детета или лице које овласте.
 
Захтев за све вртиће ће се примати:
1. у објекту 1. ПУ „Чаролија“, Ђуре Јакшића 3, у соби за васпитаче у времену од 08-12 часова или
2. Електронски преко е-Управе;
 
Конкурс за пријем деце траје од 06.05. – 17.05.2019. године.
 
Захтеви поднети после редовног конкурса (06.05.-17.05.2019. године) биће разматрани у ревизији уписа.
 
 
Захтеви за упис:
 
Прочитајте још: