Skoči na sadržaj

Пролећни распуст

ПУ »ЧАРОЛИЈА« ВРШАЦ
ДАТУМ: 13.04.2022. ГОДИНЕ
БРОЈ: 518/1-2022
В Р Ш А Ц
 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
 
ПРОЛЕЋНИ РАСПУСТ ЗА ДЕЦУ НА ПОЛУДНЕВНОМ БОРАВКУ (4 САТА) ПОЧИЊЕ У ПЕТАК, 15.04.2022. И ЗАВРШАВА СЕ У ПОНЕДЕЉАК, 25.04.2022. ГОДИНЕ.
 
ПРВИ РАДНИ ДАН ЗА СВУ ДЕЦУ
ЈЕ УТОРАК, 26.04.2022. ГОДИНЕ.
 
   Д и р е к т о р
         Дангубић Емилиа с.р.