Јеловник Јун 2020.

јеловник за јун 2020. године…
Распоред потписивања уговора и уписа

за припремни предшколски програм у трајању од 4 сата…
Списак уписане деце (Јаслице)

у јаслице…
Списак уписане деце (ППП-полудневни боравак)

на припремни предшколски програм полудневни боравак…
Јеловник Мај 2020.

јеловник за мај 2020. године…
Правила понашања родитеља

током трајања епидемије COVID-19….
Eлектронска пријава за упис деце у предшколску установу Чаролија

путем Портала еУправа….
Обавештење за родитеље

о обавези пре повратка детета у предшколску установу….
Конкурс за пријем деце

– упис деце у предшколску установу…
2020 03 ЈНМВ – Материјал за образовање

Прочитајте више ›