Архив блога

Важно обавештење

посебно издвојено из правила понашања родитеља….
Правила понашања родитеља

током трајања епидемије COVID-19 – која важе у новој школској години….
НОВО обавештење о регресирању трошкова

боравка детета у вртићу…
Обавештење о регресирању трошкова

боравка детета у вртићу…
Обавештење о преузимању уверења

о завршеном припремном предшколском програму…
Обавештење о дежурном вртићу током летњег распуста (2020.)

за кориснике услуга јаслице и целодневног боравка…
Распоред потписивања уговора и уписа

за јаслени узраст за децу која се први пут уписују на боравак…
Допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја

у вези уписа деце у предшколску установу…
Распоред потписивања уговора и уписа

за припремни предшколски програм у трајању од 4 сата…
Списак уписане деце (Јаслице)

у јаслице…